Меню Затваряне

Документи

 • Правилника на Гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово Изтегли
 • Стратегия за развитие за периода 2016-2020 г. Изтегли
 • Учебни планове Изтегли
 • Свободни места по паралелки Изтегли
  към
 • Форми на обучение Изтегли
 • Годишен план за дейността на училището Изтегли
 • Мерки за повишаване качеството на образованието Изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище Изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Изтегли
 • Седмично разписание на часовете Изтегли
 • Дневно разписание на училището Изтегли
 • График за провеждане на изпити за ученици в 12 клас, самостоятелна форма на обучение Изтегли 
 • График на часовете за консултации Изтегли
 • График на класни и контролни работи Изтегли
 • График за приемното време Изтегли
 • Списъци с учебници
  • Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
 • Списъци с препоръчителната литература
  • Списък на литературата за 8 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 9 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 10 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 11 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 12 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
 • Примерно портфолио на учител Изтегли
 • Примерно портфолио на ученик Изтегли
 • Заповед за видовете стипендии, критерии и показатели за допускане и класиране по видове стипендии  Изтегли
 • Вътрешни правила за поддържане профила на купувача Изтегли
 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки Изтегли
 • Вътрешни правила за достъп до обществена информация Изтегли
 • Заявление за достъп до обществена информация Изтегли
 • Отчети на изразходваните финансови средства:
  • 2016 г. Изтегли
  • първо тримесечие на 2017 г. Изтегли
  • първо шестмесечие на 2017 г. Изтегли
  • деветмесечие на 2017 г. Изтегли
  • 2017 г. Изтегли
  • първо тримесечие на 2018 г. Изтегли
  • първо шестмесечие на 2018 г. Изтегли
  • деветмесечие на 2018 г. Изтегли
  • 2018 г. Изтегли
  • първо тримесечие на 2019 г. Изтегли
  • първо шестмесечие на 2019 г. Изтегли
  • деветмесечие на 2019 г. Изтегли
  • 2019 г. Изтегли
  • първо тримесечие на 2020 г. Изтегли
  • първо шестмесечие на 2020 г. Изтегли
 • Бюджет за:
  • 2017 г. Изтегли
  • 2018 г. Изтегли
  • 2019 г. Изтегли
  • 2020 г. Изтегли
 • Анализ за изпълнението на бюджетния план:
  • първо тримесечие на 2020 г. Изтегли
  • първо шестмесечие на 2020 г. Изтегли
 • Заповед №91/13.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичния търг Изтегли
 • Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
  • списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Изтегли
  • информация за същността на всеки вид социална услуга Изтегли
  • практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации Изтегли

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *