Меню Затваряне

Административни услуги

Решение № 704/05.10.2018 г. задължителна информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Връзка към портала за електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса – EGOV.BG