Меню Затваряне

Категория: За Гимназията

„Млади предприемачи срещу наркотиците. Креативен и социално отговорен бизнес “

На 11.11.2022г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе състезание, организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на тема„МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ…

Квалификация на педагогическите специалисти

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Педагогически специалисти, изявили желание за участие “Създаване на…