Меню Затваряне

Категория: Квалификации

Квалификация на педагогическите специалисти

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Педагогически специалисти, изявили желание за участие “Създаване на…

Иновативно училище – иновативни учители

Във връзка с определянето на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово като иновативно училище, се засилва профилираното обучение в STEAM паралелки. Паралел между традиционно и STEAM…

Вътрешноинституционална квалификация на тема „Работа с електронен дневник“

Днес 31 януари 2020 г.,в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Работа с електронен дневник“. Класните ръководители бяха обучени как да…