Меню Затваряне

Номиниран проект по програма Еразъм плюс

За четвърта поредна година Европейската комисия реализира своята инициатива в областта на училищното образование – Европейска награда за иновативно обучение – European Innovative Teaching Award (EITA). https://hrdc.bg/blog/eita-2024/

Наградата има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на Програма „Еразъм+“, и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието на учителската професия. Европейската награда за иновативно обучение акцентира върху значението на европейското сътрудничество в областта на образованието, както и за създаването на Европейско образователно пространство до 2025г.

Всяка година ЕК определя тематичен приоритет, който наградените проекти трябва да адресират. Тематичният приоритет на Наградата за 2024г., в контекста на инициативата „Пътища към училищен успех“ Pathways to School Success initiative, е: Well-being at School.

Акцент се поставя върху психичното здраве, социалните и емоционални умения, предотвратяване на тормоза в училище, осигуряване благополучието на ученици и учители в дигиталната ера и др.   

Реализираният от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Попово проект № 2020-1-BG01-KA101-078170  „Емоционалната интелигентност – ключово житейско умение“ е насочен към горепосочения тематичен приоритет и е преминал през първоначален подбор от страна на ЦРЧР.

Очакваме следващият кръг на селекция и признание за качество от Европейската комисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *