Меню Затваряне

Успелите личности на ПГ „Христо Ботев“ – гл. ас. д-р Петър Пламенов Петров, д.м.

Разкажете накратко за себе си.

Роден съм на 18.02.1990 г. в град Търговище. През 2009 г. завърших ПГ „Христо Ботев“, гр. Попово, Природо-математически профил. В периода 2009 г. – 2015 г. изучавах медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна. От м.10.2014 г. – м.07.2015 г. бях стажант – лекар в Университетска болница „Carl Gustav Carus“, гр. Дрезден, Германия.

От м.10.2015 г. работя като лекар в Клиника по нефрология при УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, а в периода м.01.2016 г. до м.07.2020 г. съм специализант към клиниката. През м.07.2020 г. след положен успешно държавен изпит придобих специалност „Нефрология“ и продължавам да работя в Клиника по нефрология.

От 2017 г. съм редовен асистент към Втора катедра по вътрешни болести, УС по „Нефрология, хемодиализа и токсикология“ към Медицински университет – гр. Варна. През м.02.2022 г. защитих докторантура на тема: „Проследяване и оценка на хранителния статус и маркерите за възпалителния процес при пациенти с хронично бъбречно заболяване“ и придобих специалност – доктор по медицина. От м.08.2022 г. съм главен асистент към Втора катедра по вътрешни болести при МУ – гр. Варна. През м.10.2022 г. започнах обучението си по втора магистратура – Здравен мениджмънт и медико-социални грижи към Факултета по обществено здравеопазване при МУ – гр. Варна.

Разкажете забавна история (случка) от ученическите си години.

Всеки ден от ученическите ми години беше изпълнен с много забавни случки. Това естествено до голяма степен се дължи на моите съученици и на участието ми в училищния живот.

Каква е вашата лична формула на успеха?

Не се отказвайте !

Следвай мечтите си !

Давайте най-доброто от себе си !

Гледайте позитивно на живота около Вас !

Споделете дали и как училището ви помогна да се реализирате.

Г-жа Нели Витанова ми помогна много в подготовката за кандидатстудентския изпит по биология. Тя е вдъхновяващ и всеотдаен професионалист и на първо място Човек. Г-жа Ганева също беше много важен човек, взел дейно участие по пътя на моя успех. Друг преподавател, който заема важно място в моето обучение през ученическите ми години е г-жа Стоянка Георгиева. Тя разви моето логическо мислене и ми разкри точността на математиката. Точност, която трябвя да притежава всеки един от нас. 

Разкажете за кариерата си. Какви цели и стремежи имате?

Към момента работя като нефролог в Клиника по нефрология при УМБАЛ “Св. Марина“, гр. Варна. Всеки мой ден е изпълнен с важни решения и правя всичко възможно, за да помогна на моите пациенти. Непрекъснато чета нови гайдлайни и статии, за да съм в крак с новостите и тенденциите в областта на медицината.

Винаги, когато имам възможност участвам в онлайн уебинари и конференции с цел допълнително развитие на квалификация ми. Имам участия в различни обучителни курсове, някои от тях са – ехография на коремни органи, доплер ултразвукова диагностика, провеждане на бъбречна биопсия и поставяне на венозен път за хемодиализа.

Участвам ежеседмично в лекарските колегиуми, провеждани в УС по „Нефрология,  диализа и токсикология“, на които се обсъждат редица актуални теми и новости в сферата на клиничната нефрология, заместителното лечение на бъбречната функция и бъбречната трансплантация.

Освен практическата работа, немалка част от деня ми е свързана с обучение на българо и англоговорящи студенти по медицина от 5-ти и 6-ти курс. Провеждам серминарни упражнения и лекции, на които обсъждаме и разглеждаме различни теми, свързани с болестите на отделителната система.

Ежегодно вземам участие в научни конференции, конгреси у нас и в чужбина, кръгли маси по разнообразни нефрологични теми. Научната ми работа е свързана с изследване на нови биомаркери и публикация на статии в различни реферирани национални и международни списания.

Участвам в проекти свързани с развитие осведомеността на населението на страната по отношение на хорничното бъбречно заболяване. Изготвям препоръки, свързани с храненето и качеството на живот, при пациенти в различни стадии на хронично бъбречно заболяване.

Как се постига успехът? Какво е необходимо, за да си успял?

За да постигнеш успех, в която и да е професионална сфера трябва да си упорит, целеустремен и последователен. Необходими са много усилия и труд.  Постиженията в моята кариера до момента са резултат от непрекъснато учене, усърдна работа и постоянство. Това, което ме е мотивирало и карало да вървя напред винаги, е била обичта към професията и огромното желание за развитие.

Как бихте направили реклама на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ от позицията, която заемате в момента?

Профилирана гимназията „Христо Ботев“, гр. Попово има едни от най-добрите учители в страната. Те преподават перфектно предметите си и правят всичко възможно да развият потенциала на своите ученици. Най-добрата реклама на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ са нейните възпитаници и постиженията, които те имат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *