Меню Затваряне

Прием 2021/2022

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ обявява прием за 2021/2022 учебна година с традиции и знания за бъдещето!

В началото на учебната 2020/2021 година прага на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ прекрачиха максимално допустимият брой – 52-ма ученици, които се обучават в 8-ми клас в две профилирани паралелки – Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и Профил „Природни науки“. Мотивирани и амбициозни млади хора, които се включиха активно в училищния живот, в организираните занимания по интереси, в общинския кръг на олимпиадите по учебни предмети и дори в условията на обучение от разстояние в електронна среда, като показват отлични резултати.

През следващата учебна година ПГ „Христо Ботев“ ще реализира прием в Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии  за трета поредна година, но реално  е наследник на Профил „Технологичен“, в който училището обучава ученици още от началото на профилираното обучение в Гимназията. Реализацията на завършилите ученици е безспорна – както като прием в престижни специалности на висшите учебни заведения, така и като професионална реализация като IT специалисти, програмисти,  системни администратори, инженери, научни работници и др. 

Приемът в Профил „Природни науки“ с профилиращи предмети Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда е доказал значимостта и ефективността си във времето. Като приемник на „Биологическите“ и „Природоматематическите“ паралелки през годините, сериозната подготовка на ученици в този профил е дала възможност за развитие и отлична професионална реализация на редица лекари, стоматолози, фармацевти, лаборанти, медицински сестри, кинезитерапевти, ветеринарни лекари, научни работници в областта на микробиологията и химията, и др.

От настоящата учебна година училището е одобрено и включено в списъка на иновативните училища в България. Планираните иновации включват модулно обучение по информатика и иновативни методи на преподаване по биология и здравно образование  и химия и опазване на околната среда за учениците, които са приети през тази и ще бъдат приети следващите две години.

В Профилирана гимназия „Христо Ботев“ работят 25 педагогически специалисти с висше образование по специалностите, по които преподават. Всеотдайни,  доказали себе си чрез реализацията на своите ученици, учители, които чрез участие в квалификационни курсове и самоусъвършенстване постоянно развиват професионалните си умения в съответствие със съвременните изисквания за модерно образование.

Училището разполага с много добра материална база, която  се стреми непрекъснато да развива, чрез кандидатстване по проекти на МОН, Европейски програми и др. За целите на обучението по информатика и информационни технологии още през тази учебна година ще започне да функционира новоизграден STEM център с високотехнологично оборудване. Осигурени са отлични условия за експериментална работа по химия и ООС и биология и ЗО.

Изборът на профили и профилиращи предмети за учебната 2021/2022 година е съобразен с изискванията на Наредбата за профилираната подготовка и Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, както и с Правилата за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII-ми клас. И двата профила фигурират в Списъка на STEM профилите и професиите, определени от МОН.

План-приемът е обсъден на Педагогически съвет, като е определен и начинът на балообразуване при кандидатстването:

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“, STEM профил, максимален брой ученици – 26, профилиращи предмети – Информатика  и Информационни технологии,  балообразуване –  сумата от:
  • (точките  от НВО по български език и литература) х 2
  • (точките от НВО по математика) х2
  • Оценката от Свидетелството за основно образование по информационни технологии
  • Оценката от Свидетелството за основно образование по  чужд език.
 • Профил „Природни науки“, STEM профил, максимален брой ученици – 26, профилиращи предмети – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда,  балообразуване –  сумата от:
  • (точките  от НВО по български език и литература) х 2
  • (точките от НВО по математика) х2
  • Оценката от Свидетелството за основно образование по биология и здравно образование
  • Оценката от Свидетелството за основно образование по  химия и опазване на околната среда.

И двете паралелки се обучават по учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. Освен двата профилиращи предмета, определени с приема, в края на 10-ти клас учениците избират по още два учебни предмета, които ще изучават профилирано в 11-ти и 12-ти клас.

Профилирана гимназия „Христо Ботев“, съхранила и доразвила традициите си и известна в Попово с респектиращото име „Гимназията“, има над 100-годишна история. Изправени пред предизвикателствата на 21 век, ние прилагаме формулата на успеха. Качествените традиционни прийоми, съчетани със съвременни иновативни методи и нови технологии, както и обучението в приятна творческа атмосфера от висококвалифицирани учители, са основата за подготовката на конкурентноспособни ученици. Нашите ученици са нашата инвестиция в бъдещето.

„Учиш ли тук – печелиш навсякъде!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *