Меню Затваряне

Предложения за почетно отличие „Митрополит Андрей“

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ винаги е била известна с високите постижения на своите учители и ученици. Г-н Атанас Атанасов, директор на учебното заведение, е внесъл предложения до г-жа Елка Станчева, началник на РУО-Търговище, за награждаване на г-жа Нели Витанова и г-н Венелин Лазаров с почетното отличие „Митрополит Андрей“ .

Г-н Венелин Лазаров в продължение на 23 години  е директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово. Като ръководител на образователната институция продължава да я утвърждава като най-авторитетното училище на територията на общината и областта. Възпитаниците на училището са едни от първенците по резултати на ДЗИ, млади хора с успешна реализация и активен граждански живот. Под ръководството  на г-н Лазаров училището успешно прилага националните стратегии, програми и политики, активно участва в проекти по ОП РЧР „Еразъм +“, „Steam технологии“ и др.

Нели Николаева Витанова е старши учител по биология и здравно образование с 36 години стаж , от които 31 години в Профилирана гимназия „Христо Ботев“.  Тя ежегодно подготвя ученици, които се класират на първите места на Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Нейният възпитаник Цветан Цветанов от XII“в“ клас участва в Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2019/2020  година.

Нели Витанова е ръководител на два ученически проекта в XVIII-то национално състезание по природни науки и екология за учебната 2019/2020  година:

  • „Истинското българско мляко- запазена марка от миналото“ с автор Десислав Димитров от XI „в“ клас, получил оценка отличен 6.00
  • „Защо балансираното хранене трябва да е начин на живот?“ с автор Йоана Иванова от XI „в“ клас, получил оценка отличен 5.75

Г-жа Нели Витанова ежегодно участва в подготовката на ученици от училището за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки. Подготвя голям брой зрелостници за явяване на ДЗИ по биология и здравно образование, които редовно показват отлични резултати. Голяма част от тях са приети в медицинските университети в страната и чужбина.

Г-жа Витанова активно участва в дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“- осигурени са съвременни микроскопи с възможност за връзка с компютър и мултимедиен проектор и модели за учебна работа. 

Също така   участва и в разработване на модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“, който е класиран за финансиране.

Тя е класен ръководител на XII“в“ клас, профил „Природоматематически“, който е с най-висок успех в училището – винаги отличен. Г-жа Витанова, участва активно в организацията на дистанционното електронно обучение като своевременно създаде екипи на класовете и успешно работи чрез инструментите на MS Teams. Активно участва във вътрешноинституционалната квалификационна дейност, организирана в училище. Има придобити повече от необходимия брой кредити за периода на атестиране.  Тя е уважавана от своите колеги за принципната си работа, за търсенето и реализирането на нови идеи в преподавателската си дейност. Всички  постижения на г-н Венелин Лазаров и г-жа Нели Витанова са достатъчно основание да бъдат предложени за присъждане на почетното отличие „Митрополит Андрей“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *