Меню Затваряне

Училищно състезание за ключови компетентности по природните науки

Ключови компетентности, наука, решаване на проблеми  – това са  думите, описващи училищното състезание за ключови компетентности по природните науки, което се проведе в петък – 16.10.2020 г. в актовата зала на училището.

Състезанието е по модел на Националното състезание за ключови компетентности по природните науки, уникално по рода си, организирано ежегодно от Министерството на образованието и науката. Традиция е всяка година от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Попово да се излъчи един деветокласник, който да представя училището и областта на това сериозно състезание на национално ниво. Заради усложнената епидемиологична обстановка, националното състезание е отложено за другата учебна година, затова учениците от профил „Природни науки“ и учителите им решиха да организират подобно състезание в училище.

Всички присъстващи на събитието бяха изключително въодушевени и дадоха своята положителна оценка. Предложи се състезанието да стане традиция и да се провежда ежегодно.

Целите на състезанието са:

 • Да се стимулира усвояването на ключови компетентности по природните науки в училищното обучение;
 • Да се осигури възможност учениците да:
  • защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми;
  • покажат оригинално мислене;
  • представят авторски идеи;
  • използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.

В състезанието участваха девет ученици от VIII до Х клас, разпределени в три отбора на случаен принцип:

 • Отбор № 1 „Палавите звездички“ в състав:
  • Мерт Айлинов, ученик от VIIIБ клас
  • Михаела Младенова, ученичка от IXВ клас
  • Налян Юмерова, ученичка от XВ клас
 • Отбор № 2 „Светата Троица“ в състав:
  • Йостислав Йорданов, ученик от VIIIА клас
  • Мертан Мехмедов, ученик от IXВ клас
  • Серкан Керимов, ученик от XВ клас
 • Отбор № 3 „Тримата от запаса“ в състав:
  • Кристин Стоянова, ученичка от VIIIБ клас
  • Калоян Колев, ученик от IXВ клас
  • Веспасиана Панайотова, ученичка отXВ клас

Състезанието включва решаване и публично представяне на три задачи, от които две теоретични и една експериментална, проверяващи усвояването на ключовите компетентности в областта на природните науки – физика, химия, биология:
познаване на основните принципи на природата, както и на основните понятия, принципи и методи на природните науки;
осъзнаване на напредъка, ограниченията и рисковете от научните теории;
способност да се използва науката за достигане до решения и умение за съобщаване на заключенията;
критична оценка и любопитство към научния напредък, разбиране за връзката им с всеки човек и с всяка общност.

Отборите разполагаха с два астрономически часа за решаване на задачите. Всеки отбор представи публично решенията на задачите в рамките на не повече от 5 минути за всяка задача, като решението на всяка от задачите се представи от различен състезател.

Оценяват се ключови компетентности, които са необходими за решаване на реални проблеми чрез знанията и уменията по природни науки и математика. Решаването и представянето на решенията включва работа с информационни източници и интерпретирането на информацията − интернет, таблици, графики и друга знакова информация, извършването на прости експерименти и симулации и оценяване и коментиране на резултатите, изработване на схеми, макети и други модели на системи и явления, пресмятания и приблизителни оценки на количествени резултати, работа с величини и размерности, чертане на графики и сравнявания и интерпретации, използване на междупредметни връзки за обяснение на процеси в контекста на дадено съдържание, умения за логическо мислене и различаване на причините от следствията, сръчност, прецизност, точност и оригиналност при демонстриране на решенията.

Оценяването се извърши от Комисия в състав:

 • Ваня Димитрова – старши учител по химия и опазване на околната среда;
 • Нели Витанова – старши учител по биология и здравно образование;
 • Севджан Феимова – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;
 • Юлия Василева – старши учител по физика и астрономия и математика;
 • Десислав Димитров – ученик от XII В клас и участник в X Национално състезание за ключови компетентности по природните науки – гр. Плевен, 2017 г.

Критериите, по които комисията оцени отборите, са:

 • Представяне на последователните етапи при решаването на задачата;
 • Изчерпателност на решението;
 • Компетентност в областта на съдържанието на задачата;
 • Създаване на интерес към третирания в задачата проблем и оригиналност на представянето;
 • Екипна работа. 

Максималният брой точки за всеки критерий е 5 (пет).

Учениците успяха да решат трудни и разнообразни проблеми в областта на природните науки. Те впечатлиха комисията със своите оригинални и изчерпателни решения. Класирането на отборите е следното:
I място – Отбор №1 „Палавите звездички“ – 23,998 т.
II място – Отбор №3 „Тримата от запаса“ – 23,932 т.
III място – Отбор №2 „Светата Троица“– 23,584 т.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И СТАРАНИЕТО, СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *