Меню Затваряне

Иновации в училище

Свидетели сме на значителни промени във всяка една област от човешката дейност, породени от развоя на технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ще имат все по-значителна роля.  Новите технологични разработки са важна предпоставка за научнообосновани нововъведения в сферата на образованието.

Образователните технологии са все по-тясно свързани с техническите постижения, използвани в процеса на преподаване, а това води и до нови психологически и педагогически теории за ученето. Вече не минава ден, без да чуем: иновации и конкурентоспособност; иновативни подходи при лечението на…; иновации в туризма, иновации в строителството и къде ли още не. Но като че ли най-често чуваме за иновации в образованието.

На съвременния учител му се наложи с бързи крачки да навлезе в новите технологии и да започне да ги прилага във всекидневната си работа наред със задачите си да „разчупва“  учебното съдържание, да използва съвременни методи на преподаване, да възпитава креативност, отчитайки индивидуалностите на всяко дете. Той вече е човекът, който разширява учебната среда извън пределите на класната стая. Целият този процес доведе до коренна промяна в облика на Профилирана гимназия ,,Христо Ботев“. Иновативното училище е не просто място, където децата имат достъп до нови технологии. То е пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се  ключовите умения на учениците, както и тяхното любопитство, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.

Част от иновативното образование в Профилирана гимназия ,,Христо Ботев‘‘ е приложението на евристичния  метод като иновативен метод в часовете по химия и опазване на околната среда в 8 клас през учебната 2020/2021г. Според този метод  активната страна е ученикът, подпомаган от своя учител, а учителят е с нова роля – ролята на консултант, инструктор, модератор. Евристична – означава самостоятелно откриване на новото на базата на предварителния опит на учениците и насочването им към активна познавателна дейност. Евристика се нарича  система за обучение, при която целта е обучаемите сами да достигат до научните знания.

Приложението на евристичния метод като иновация в училище повишава интереса на учениците към учебния предмет ХООС, отговаря на техните интереси и изисквания в съвременната образователна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *