Меню Затваряне

Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и представител на работодателите.

Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите. За представители на родителите могат да бъдат избирани:

1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *