ПГ „Христо Ботев“ е в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

Правителството прие списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година. Това са 507 иновативни училища, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.
Сред тях е и Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово.

Проект „Образование за утрешния ден“

В Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово са сформирани Клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални учения – базови и за напредванали по проект „Образование за Утрешния ден“. Клуб „Дигитални компетентности“ 9 клас с ръководител Снежана Добрева – главен учител по ИТ и клуб „Дигитални компетентности“ 10 клас с ръководител Любка Димитрова – старши учител по ИТ.

Занятията стартират от 27.12.2019 година.

ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово в мобилност по НП „Иновации в действие“

От 13.11 до 15.11.2019 група от 6 учители и 2 ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово посети иновативната ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово като дейност по Национална програма „Иновации в действие“. Срещата се проведе съвместно и с иновативната МГ „Д-р Петър Берон“ гр. Варна.

И двете гимназии са в списъка на иновативните училища от 2018 година. Те работят по различни направления и методи в инвациите си. Учителите и учениците споделиха опита си в работата по иновативни програма и изказаха задоволството и удовлетвореността на учители, ученици и родители.

По време на срещата имахме възможност да посетим иновативни учебни часове в пети, шести, девети и десети клас. За изминалите два месеца от началото на учебната година, учениците са научили много и се стремят да се справят с поставените задачи, като използват наученото и откриват нови възможности на дигиталните технологии.

Учениците ни имаха възможност, както да посетят учебни часове, така и да осъществят неформални срещи с техни връстници от двете училища. В свободното си време се забавляваха заедно и поставиха началото на нови приятелства.

Естествено не мина и без културна програма. Посетихме новооткрития Интерактивен музей на индустрията, Дома на хумора и сатирата, ЕМО Етъра и Соколски манастир. След срещата, впечатлени от споделените иновативни практики, сме мотивирани да експериментираме с иновативни методи на преподаване в нашата гимназия.