Анкета

Анкетата е предназначена за родителите на ученици от 7 клас, които желаят да продължат образованието си в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово. Целта на анкетата е проучване на желанията и нагласите на учениците за избор на профили и профилиращи предмети.

Към анкетата

Прием в 9 клас

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово обявява, че след първия етап на класиране на ученици след завършен 8 клас има незаети места в:

  • „Хуманитарeн профил“ – 8
  • „Природоматематически профил-1“ (ИТ, английски език, математика и БЕЛ) – няма свободни места
  • „Природоматематически профил-2“ (биология, химия, БЕЛ, ИТ) – 1

На 11 юли 2017 в сградата на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ можете да подадете документи за участие във втори етап на класиране.

Прием в 8 клас

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово обявява, че след втория етап на класиране на ученици след завършен 7 клас има незаети места  в профил „Хуманитарни науки“, профил „Предприемачески“ и профил „Природни науки“.

Документи за трето класиране ще се приемат от 11 до 13 юли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ гр.Попово.