За вас, седмокласници!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че ръководството на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово организира родителска среща с бъдещите гимназисти и техните родители на 11.06.2018 година от 17:30 часа в Актовата зала на гимназията.

На срещата ще бъдат представени учебните планове на класовете, преподавателският екип и класните ръководители на учениците за учебната 2018/2019 година.

Прием 2018/19 г.

През 2018/19 година Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово ще приема ученици в следните паралелки:

Профил „Хуманитарни науки“
/български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, информационни технологии/

Балообразуване: Сумата от удвоените точки от НВО по БЕЛ, удвоените точки от НВО по Математика, oценките по БЕЛ и по История и цивилизация от свидетелството за основно образование превърнати в точки

 

Профил „Предприемачески“
/предприемачество, информационни технологии, математика, английски език/

Балообразуване: Сумата от удвоените точки от НВО по БЕЛ, удвоените точки от НВО по Математика, oценките по ИТ и по чужд език от свидетелството за основно образование превърнати в точки.

 

Профил „Природни науки“
/биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, информационни технологии, български език и литература/

Балообразуване: Сумата от удвоените точки от НВО по БЕЛ, удвоените точки от НВО по Математика, oценките по Биология и здравно образование и по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование превърнати в точки.

Максимален бал: 500 точки

Покана за състезание по природни науки

Ученическия съвет на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово, кани всички седмокласници

на 18.12.2017 г. (Понеделник) от 14.30 часа 

на Коледно състезание по природни науки,

което ще се проведе в актовата зала на училището .

Очакваме Ви!