Прием 2019/2020

През 2019/2020 година Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово ще приема ученици в следните паралелки:

Профил „Обществени науки“

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • История и цивилизации
 • Български език и литература
 • Английски език

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Математика
 • Английски език

Профил „Природни науки“

Профилиращи предмети:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Български език и литература
 • Информационни технологии

За вас, седмокласници!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че ръководството на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово организира родителска среща с бъдещите гимназисти и техните родители на 11.06.2018 година от 17:30 часа в Актовата зала на гимназията.

На срещата ще бъдат представени учебните планове на класовете, преподавателският екип и класните ръководители на учениците за учебната 2018/2019 година.

Прием 2018/19 г.

През 2018/19 година Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово ще приема ученици в следните паралелки:

Профил „Хуманитарни науки“
/български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, информационни технологии/

Балообразуване: Сумата от удвоените точки от НВО по БЕЛ, удвоените точки от НВО по Математика, oценките по БЕЛ и по История и цивилизация от свидетелството за основно образование превърнати в точки

 

Профил „Предприемачески“
/предприемачество, информационни технологии, математика, английски език/

Балообразуване: Сумата от удвоените точки от НВО по БЕЛ, удвоените точки от НВО по Математика, oценките по ИТ и по чужд език от свидетелството за основно образование превърнати в точки.

 

Профил „Природни науки“
/биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, информационни технологии, български език и литература/

Балообразуване: Сумата от удвоените точки от НВО по БЕЛ, удвоените точки от НВО по Математика, oценките по Биология и здравно образование и по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование превърнати в точки.

Максимален бал: 500 точки