Прием 2020

През 2020/2021 година Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово ще приема ученици в следните паралелки:

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

с профилиращи предмети:

  • Информатика
  • Информационни технологии

Профил „Природни науки“

с профилиращи предмети:

  • Биология и здравно образование
  • Химия и опазване на околната среда

Третият и четвъртият профилиращ предмет ще се избират от учениците в края на 10 клас.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани  и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящ номер и код.

Заповядайте да се запишете в Профилирана гимназия „Христо Ботев“, ст.307, ет.3.

При записването учениците трябва да носят оригинала на свидетелство за завършено основно образование.