Ново международно партньорство по програма Еразъм плюс

От 1.09.2019 година в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ ще стартира ново международно партньорство за училищен обмен по програма Еразъм плюс. Темата на проекта е „Осъзнаване на междуполовото равенство“. Координатор на проекта е училище от гр. Ровинари /Румъния/, а партньори са ПГ „Христо Ботев“ Попово и училища от Испарта /Турция/, Месина /Италия/ и Битоля /Северна Македония/. В следващите две години предстоят разнообразни дейности по проекта, както и посещение на всички партньорски училища.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани  и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящ номер и код.

Заповядайте да се запишете в Профилирана гимназия „Христо Ботев“, ст.307, ет.3.

При записването учениците трябва да носят оригинала на свидетелство за завършено основно образование.