Транснационална среща по програма Еразъм плюс

От 17 до 21 юли 2017 г. в ПГ „Христо Ботев“ се проведе транснационална среща по стратегическо партньорство „Отлични учители, отлични ученици“.
Темата на срещата беше „Преподаване на математика и природни науки“.
В срещата взеха участие по трима представители от партньорските училища в Испарта – Турция, Кошице – Словакия, Катовице – Полша, Инторсура Бузаулуи – Румъния и Барселона – Испания.
Преподавателите споделиха проблеми и начини за разрешаването им при преподаването на математика и природни науки, представиха различни иноватовни методи и интерактивни игри.
Като част от дейностите по проекта беше организирана конференция в планетариума на ВМУ в гр. Варна.
Неизменна част от срещата беше и културната програма, която включваше посещение на Природо-научния музей във Варна, нос Калиакра, Ботаническата градина и Двореца в Балчик и Аладжа манастир.
Изпратихме гостите си на 22.07.2017 с малко тъга и обещание да се срещнем през септември, заедно с нашите ученици, в Кошице.

Best teachers, best students

Прием в 9 клас

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово обявява, че след първия етап на класиране на ученици след завършен 8 клас има незаети места в:

  • „Хуманитарeн профил“ – 8
  • „Природоматематически профил-1“ (ИТ, английски език, математика и БЕЛ) – няма свободни места
  • „Природоматематически профил-2“ (биология, химия, БЕЛ, ИТ) – 1

На 11 юли 2017 в сградата на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ можете да подадете документи за участие във втори етап на класиране.

Прием в 8 клас

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово обявява, че след втория етап на класиране на ученици след завършен 7 клас има незаети места  в профил „Хуманитарни науки“, профил „Предприемачески“ и профил „Природни науки“.

Документи за трето класиране ще се приемат от 11 до 13 юли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ гр.Попово.