В ПГ „Христо Ботев“ няма незаети места след втория етап на класиране

Във връзка с графика на дейностите за прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/ 2021 г. в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово ви уведомяваме, че няма незаети места след втория етап на класиране. В паралелките с профили „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“ са записани по 26 ученици.

Весело лято на всички ученици!

Записване на ученици, приети на първо класиране

Започна записването на учениците, приети на първо класиране в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово. Записването продължава до 16.07.2020 г. в сградата на ПГ „Христо Ботев“ от 8:00 до 17:00 ч.

Ако сте приети в ПГ „Христо Ботев“, следва да се запишете в училището с оригинала на свидетелство за основно образование.

Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети и да се запишете или да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не сте класиран по нито едно желание, автоматично участвате във второ класиране.

Повече информация може да получите на място в ПГ „Христо Ботев“ гр.Попово.

ПГ „Христо Ботев“ е в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

Правителството прие списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година. Това са 507 иновативни училища, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.
Сред тях е и Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово.