Среща по международно партньорство за училищен обмен по програма Еразъм плюс

„Колкото повече знаеш, толкова повече обичаш“

От 02.12.2018 до 06.12.2018 година в град Викову де Сус, Румъния се проведе първата среща по международно партньорство за училищен обмен по програма Еразъм плюс „Колкото повече знаеш, толкова повече обичаш“. В срещата участваха 4 учители от Профилирана гимназия „Христо Ботев“. Темата на срещата беше „Ролята и въздействието на културата върху обществото“. По време на срещата се проведе тренинг курс по темата и бяха посетени културни забележителности в област Сучава, Румъния.

Партньорството започна от 15.09.2018 година и ще продължи 23 месеца, до 15.08.2020 година. Партнират си училища от Викову де Сус – Румъния, Пардубице – Чехия, Анкара – Турция и Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово – България. През следващите две години предстоят срещи на ученици и учители от партньорските училища във всяка държава.

Първата ученическа среща ще се проведе през март 2019 в град Попово.

Нови успехи на ученици от нашата гимназия!!!

Ивелина Стоянова Тодорова от 9в клас в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр.Попово се включи в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, което се проведе от 30.11 до 02.12.2018 г. във В.Търново.
Целта на състезанието, което е в календара на МОН, е да да се стимулира усвояването на ключови компетентности по природните науки в училищното обучение, като на учениците се осигури възможност да защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми, покажат оригинално мислене, представят авторски идеи, използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.
В състезанието участваха 60 ученици от 26 области. Те се състезаваха в два кръга – теоретичен и практически.
В отбор „Откриватели“ бе Ивелина Стоянова Тодорова от 9в клас профил „Природни науки“ с ръководител Ваня Димитрова-старши учител по химия и опазване на околната среда. Отборът на Ивелина бе награден от националната комисия по природни науки със специалната награда.

    

 

1 ноември – Ден на народните будители

1 ноември – Денят на народните будители е празник, почитащ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.  По повод обявяване празника за общонационален министър Стоян Омарчевски казва: „…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот…“

По повод празника ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ заедно с техните преподаватели по история подредиха изложба посветена на Деня на народните будители.