Общински конкурс за есе, рисунка и рецитал на тема: „Моят Левски”

На 19. 02. 2020 год. в салона на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882“ гр.Попово за пореден път се проведе конкурс за есе, рисунка и рецитал на тема: „Моят Левски”, посветен на 147-та годишнина от безсмъртието на Апостола – Васил Левски.

В конкурса за есе първа награда бе присъдена на Радина Ивайлова от Хв клас, ПГ „Христо Ботев” – Попово, а трета награда – на Ванина Петрова от IXа клас, ПГ „Христо Ботев” – Попово. В тази категория поощрителна награда бе присъдена на Ивелина Стоянова – Хв клас, ПГ „Христо Ботев” – Попово

Моят-Левски

XII Новогодишен шахматен турнир „Трите царя“ Попово 2020

На 24 януари 2020 г. в Актовата зала на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ г-жа Дарина Димитрова – Директор Дирекция „Образование“ в Община Попово откри XII Новогодишен шахматен турнир „Трите царя“. Организатори на състезанието са секциите „Шахмат“ при ОУ „Любен Каравелов“ и ПГ „Христо Ботев“, подпомогнати от Община Попово. В турнира взеха участие 55 ученици, разпределени в 3 възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас. Състезанието се проведе в два дена като се изиграха седем кръга по швейцарска система.

Победител при най-малките стана Теодор Тодоров от ОУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Попово, втори остана Зерт Махмудов от ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово, а третото място разделиха Даниел Гатев от ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово и Мехмед Якубов от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Зараево.

При момчета 5-7 клас доминираха участниците от ОУ „Любен Каравелов“ – победител е Никола Александров с 6 т., следван от Стефан Иванов с 5,5 т. и Теодор Симеонов с 5 т. В турнира взеха участие и две момичета от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево като първа е Амира Юсуфова, следвана от Салиха Алиева. В отборното класиране при основните училища победители с 21,5 т. са учениците ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово, следвани от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево с 15 т.

При девойките победител е Несрин Ахмедова от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово с 6 т., втора остана Аслъ Ахмедова от ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово с 5т., а третото място разделиха Виктория Веселинова от ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово и Хюлия Алиева от ПГТЛП гр. Попово.
При юношите Илхан Ризванов от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово с 6 т. зае първото място, втори остана миналогодишния победител Мехмед Кадиров от ПГТЛП гр. Попово с 5 т., а трети е Левент Алиев от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр.Попово също с 5 т.

В отборното класиране при гимназистите победители с 22 т. са представителите на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр.Попово, следвани от ПГТЛП гр. Попово с 19,5 т. и ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово с 16 т.

Отлично и достойно представяне в XVIII-то Национално състезание по природни науки и екология

От 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. се проведе XVIII-то Национално състезание по природни науки и екология в гр. Търговище. В надпреварата, която се проведе в I СУ „Св. Седмочисленици” – гр. Търговище, участваха 95 ученици и 45 ръководители от цялата страна. То включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. В първия кръг участниците представиха разработения от тях цялостен проект на постерна сесия (изложба), а във втория кръг проектите бяха представени и защитавани публично. Учениците бяха оценявани от Национална комисия с председател проф. д-р Пламен Митов (СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет). Kато получената оценка може да послужи за прием във висши училища при решение на съответните университети.

В състезанието участваха Десислав Димитров и Йоана Стилиянова от XI В клас на Профилирана гимназия „Христо Ботев” – гр. Попово с  техния научен ръководител Нели Витанова – старши учител по биология и ЗО. При подготвяне на проектите учениците получиха съдействие и подкрепа от своите учители и съученици. Проектът на Десислав „Истинското българско кисело мляко – запазена марка от миналото“ се класира на четвърто място с оценка Отличен 6,00, а проекта на Йоана „Защо балансираното хранене трябва да е начин на живот?“ се класира на осмо място с оценка Отличен 5,75. Тяхното представяне беше високо оценено от Националната комисия.

Целта на състезанието е да се осигури възможност на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи помежду си.

Организатори на инициативата са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието в Търговище.