Нови успехи на ученици от нашата гимназия!!!

Ивелина Стоянова Тодорова от 9в клас в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр.Попово се включи в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, което се проведе от 30.11 до 02.12.2018 г. във В.Търново.
Целта на състезанието, което е в календара на МОН, е да да се стимулира усвояването на ключови компетентности по природните науки в училищното обучение, като на учениците се осигури възможност да защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми, покажат оригинално мислене, представят авторски идеи, използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.
В състезанието участваха 60 ученици от 26 области. Те се състезаваха в два кръга – теоретичен и практически.
В отбор „Откриватели“ бе Ивелина Стоянова Тодорова от 9в клас профил „Природни науки“ с ръководител Ваня Димитрова-старши учител по химия и опазване на околната среда. Отборът на Ивелина бе награден от националната комисия по природни науки със специалната награда.